Coos Dam

fotografie

Ook voor mijn meer commerciële werk hanteer ik liefst een journalistieke benadering. Beeld moet per slot van rekening communiceren, een verhaal vertellen, het moet uitdagen en tegelijkertijd vragen oproepen of nieuwsgierig maken. De beste beelden komen vaak tot stand door samenwerking, teamwerk. Door mee te denken met de opdrachtgever kan ik deel uitmaken van het team en er zo maximaal aan bijdragen dat het eindresultaat optimaal is. Ik werk zowel op locatie als in de studio en verzorg ook de beeldbewerking.
Home

Facebook Twitter LinkedIn